Największym kapitałem szkoły „Żywioły” są ludzie, którzy ją tworzą. Stawiamy na pracę zespołową w dziedzinie zarządzania, nauczania i wychowania. Wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą, współpraca w realizacji projektów są dużo skuteczniejsze niż praca indywidualna.


Nauczyciele szkoły Żywioły podczas cotygodniowego spotkania Zespołu Edukacji Wczesnoszkolnej.


Małgorzata Ziółkowska  – Dyrektor


Aneta Bawiec  – v-ce Dyrektor


Joanna Sielczak
wychowawca klasy I SP

 

Beata Charzyńska
nauczyciel wspomagający klasy I SP

 

Katarzyna Bołtuć
wychowawca klasy II SP

 

 

 

 

 

 

  

Marta Listkowska
wychowawca klasy III SP

Milena Wyrwich
nauczyciel wspomagający klasy III SP

 

 

Agnieszka Jasińska
wychowawca klasy IV SP

Julita Adamska
nauczyciel wspomagający klasy IV SP

 

Aneta Bawiec
wychowawca klasy V SP

 

 

 

 

 


Paweł Szpojankowski
nauczyciel wychowania fizycznego

Magdalena Jaworska
nauczyciel języka angielskiego

                                                                                                               
                                                                     ks. Radosław Dąbrowski                                                                                
                                                                                      religia                                                                                              

 

Nina Kassan-Czekaj - historia

Dorota Dołęgowska - matematyka

Joanna Olkowska-Jakóbiak - matematyka

Marta Fronczak - filozofia

Agnieszka Jabłońska - przyroda

Ewa Koperska - język niemiecki

Sławomir Kostulski - informatyka, muzyka

Milena Pachla -  technika

Joanna Rachobińska - język polski

Anna Krajewska - plastyka

Agnieszka Skręciak - geografia

Julita Adamska - wychowanie fizyczne

Agnieszka Jasińska - religia

Marta Listkowska - wychowanie do życia w rodzinie