Niepubliczna Szkoła Podstawowa Żywioły powstała w 2014 roku dzięki inicjatywie rodziców, których celem było wsparcie rodzin w procesie kształcenia i wychowywania dzieci w oparciu o wartości chrześcijańskie.

      Zaczynaliśmy w jednej wynajmowanej sali w budynku Szkoły Podstawowej w Arcelinie z grupą ośmiu rodzin.   Dziś placówka mieści się w nowoczesnym budynku. Mamy zabezpieczoną bazę lokalową do końca ósmej klasy, a rodzin uczestniczących w projekcie jest kilkadziesiąt. Nasza szkoła rośnie razem z uczniami. Obecnie prowadzimy klasy I – III oraz oddział przedszkolny. W przyszłym roku ruszamy z klasą czwartą.
Organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie Integritas.

Model SZKOŁY oparty jest na doświadczeniach szkół STERNIKA działających od 10 lat w Polsce oraz na kilkudziesięcioletnim doświadczeniu Institucio Familiar d'Educacio.

Fundamenty modelu edukacyjnego

  1. Personalizacja modelu kształcenia - indywidualne podejście do każdego ucznia rozumiane jako pomoc w odkryciu, tego co jest w nim najlepsze oraz w stworzeniu własnego projektu rozwoju poprzez:
    • tutoring,
    • dostosowanie całości procesu edukacyjnego do indywidualnych predyspozycji ucznia.
  2.  Wysoka jakość edukacyjna – stosowanie różnorodnych metod (ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących) ma na celu umożliwienie uczniom zdobycia szerokiej wiedzy i rozwoju umiejętności. Tak rozumiana edukacja uzupełniona o solidną formację wychowawczą prowadzi do rozwoju wszystkich aspektów osobowości i umozliwia osiągnięcie dziecku osobistej dojrzałości
  3. Pierwszoplanowa rola rodziców w wychowaniu – szkoła wspiera rodziców w procesie wychowawczym. Wysoki poziom kształcenia jest możliwy wtedy, gdy rodzina i szkoła przekazują te same wartości i zasady wychowawcze. 
  4. Chrześcijańska tożsamość placówki – szkoła zapewnia przede wszystkim wysoki poziom edukacji uwzględniając przy tym transcendentną wizję osoby ludzkiej. Kieruje się zasadą szacunku dla wolności człowieka charakterystyczną dla ducha chrześcijańskiego. 
Szkoła nie jest własnością żadnej instytucji wyznaniowej.

Dyrektor szkoły – Małgorzata Ziółkowska z członkami Rad Zarządzających z kilkunastu polskich szkół podczas szkolenia w Hiszpanii.