Szkoła realizuje program edukacji spersonalizowanej, opartej o koncepcję człowieka jako osoby wolnej, zdolnej do pełnego rozwoju swoich możliwości i poznania świata.

   Szkoła Żywioły oferuje indywidualne podejście do każdego ucznia rozumiane jako pomoc w odkryciu, tego co jest w nim najlepsze oraz w stworzeniu własnego projektu życia osobistego. Edukacja spersonalizowana ma na celu takie wychowanie dziecka, by potrafiło formułować i wyrażać swoje zdanie oraz podejmować decyzje w sposób wolny i odpowiedzialny.

   Edukacja spersonalizowana kładzie nacisk na rozwój:
● fizyczności – sport, zdrowe nawyki żywieniowe, rozwój wszystkich zmysłów dziecka,
● intelektu – np. nauka myślenia abstrakcyjnego poprzez zabawy matematyczne, naukę gry w szachy,
● woli – nakierowanie motywacji ku dobru,
● uczuć – procesowi edukacyjnemu i wychowawczemu towarzyszą pozytywne emocje,
● relacji z innymi – wychowanie do wspólnotowości, nauka współdziałania,
● duchowości – odkrycie, że w życiu jest coś więcej niż świat materialny. 

   Ponad pięćdziesięcioletnie doświadczenie szkół realizujących model edukacji spersonalizowanej pokazuje, że rozwój wszystkich wyżej wymienionych aspektów przekłada się na badzo dobre wyniki w nauce.