Zajęcia z języka angielskiego w szkole Żywioły odbywają się codziennie i prowadzone są zgodnie z programem nauczania zintegrowanego dla I etapu edukacyjnego. Nasze zajęcia wspierają uczniów  w rozwoju, są dostosowane do form aktywności dzieci w tym wieku i umożliwiają poznawanie świata poprzez działanie i odkrywanie.

   Nauka oparta jest o inicjowanie jak najbardziej zbliżonych do naturalnych sytuacji pomiędzy uczniami a nauczycielem. W pracy wykorzystujemy zabawę, pomoce wizualne, ruch i taniec, które wspomagają procesy zapamiętywania oraz uatrakcyjniają zajęcia. Dzieci pracują w parach, w grupach, realizują krótkie projekty nastawione na współpracę, np. wspólne wykonywanie plakatu, odgrywanie scenek sytuacyjnych. W ten sposób utrwalają w naturalnych sytuacjach poznane wyrazy.

   Podczas zajęć uczniowie przyswajają sobie wiele słówek i zwrotów potrzebnych w życiu codziennym oraz w relacjach właściwych życiu rodzinnemu i szkolnemu. Uczą się nazywać, opisywać i porównywać przedmioty oraz obiekty w najbliższym otoczeniu (dom, szkoła, sklep, świat ulubionych zabawek). Uczą się także wyrażać swoje emocje i upodobania w zależności od sytuacji i nastroju.
Porządnie opanowaną podstawę programową z naciskiem na sprawność słuchania i mówienia wzbogacamy o dodatkowe słownictwo i pisanie.

Native speaker 
   Raz w tygodniu lekcje prowadzone są przez native speakera urodzonego w Wielkiej Brytani. Zajęcia te stanowią uzupełnienie zajęć prowadzonych przez lektora polskiego.
Zajęcia mają na celu rozwijanie u dzieci przede wszystkim umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu w sytuacjach autentycznej komunikacji z osobą anglojęzyczną. W ten sposób dzieci budują pewność siebie oraz chęć do spontanicznego porozumienia się w języku  angielskim w każdej wskazanej ku temu sytuacji. Mają okazję poznania oraz nauczenia się poprawnej wymowy w języku angielskim, wraz z ćwiczeniem odpowiedniego akcentu.