Wysokość czesnego wynosi 480 zł miesięcznie (4800 tys. rocznie, 10 rat x 480 zł). W ramach czesnego uczniowie mają zapewnioną opiekę na świetlicy szkolnej (w godz. 7.20 – 17.00) oraz pakiet zajęć dodatkowych. Koszty wycieczek szkolnych, wyjść do kina czy na basen pokrywają rodzice.

   Istnieje możliwość płatności czesnego jednorazowo za cały rok szkolny.